Nhân Viên Kinh Doanh Cảng – Logistics

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty. Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ cảng biển – logistics của công ty. Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách hàng, lập dự thảo hợp đồng cho khách hàng Xử […]

Giám Sát An Toàn Lao Động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển và cung cấp các chức năng An toàn sức khoẻ và môi trường của cảng, triển khai các chính sách, quy trình và hệ thống để cung cấp cho hoạt động kinh doanh HSE Duy trì cập nhật thông tin và kiến thức về những phát triển mới trong […]

Terminal Supervisor

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Manage terminal operations: Oversee cargo movement, terminal maintenance, and personnel scheduling to ensure the safe and efficient operation of the terminal. Ensure safety compliance: Ensure that all safety protocols and regulations are followed, and monitor safety performance to identify and address any potential safety hazards. Coordinate cargo processing: Collaborate with customs […]