Nhân Viên Môi Trường (Long An)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vận hành, bảo trì hệ thống XLNT tập trung của KCN Quản lý danh mục hồ sơ pháp lý môi trường tại KCN Thực hiện các báo cáo công tác BVMT, hóa chất tại công ty Thực hiện thu gom chất thải theo đúng quy định pháp luật Phân tích các […]

Head Of Port HSSE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC A bachelor’s degree or higher in Safety, Engineering, or related technical field with relevant professional diplomas/certifications. Minimum Fifteen (15) years of industrial health, security, safety and environmental experience at Senior Management level, of which at least 5 years in a similar position with demonstrated growth and added value. Must possess advanced […]