Nhân Viên Kinh Doanh (Bình Thuận)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp mẫu đến NPP, CHCT. Thực hiện việc trưng bày, dán tem và sắp xếp mẫu theo đúng nhận dạng thương hiệu. Thực hiện các chương trình makerting theo sự phân công của TBP. Thực hiện công tác tìm kiếm, […]

Trưởng Phòng Tuyển Sinh (Trường Trung Cấp Việt Nhật)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, đề án tuyển sinh hàng năm của nhà trường. Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tư vấn, … phục vụ công tác tuyển sinh. Thực hiện công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo chính quy, liên kết hệ VLVH, Chương trình […]

Trưởng Phòng Tuyển Dụng Và Quan Hệ Lao Động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý công tác tuyển dụng, đáp ứng nhân sự (sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự,…). 2. Quản lý các hoạt động trong quan hệ với người lao động. 3. Quản lý hợp đồng lao động và thông tin nhân viên. 4. Xây dựng […]

[Long An]_Nhân Viên Kinh Doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1 Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu sản phẩm , cung cấp mẫu đến NPP, CHCT 2.Thực hiện việc trưng bày, dán tem và sắp xếp mẫu theo đúng nhận dạng thương hiệu 3.Thực hiện các chương trình makerting theo sự phân công của TBP 4.Thực hiện công tác […]