Giám Đốc Chất Lượng (Ngành Vật Liệu Xây Dựng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xác định các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ (SLA) trong sản xuất. 2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng các ngành vật liệu xây dựng trong Đồng Tâm Group 3. Quản lý chất lượng sản phẩm 4. Quản lý sức khỏe, an toàn lao […]

Kế Toán Trưởng Tập Đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập BCTC Công ty mẹ, Hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tập đoàn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác. 2. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các hoạt động về […]

PMO Manager/ Giám Đốc Sản Xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thiết kế công thức phối liệu xương, men trên cơ sở chính từ nguồn nguyên liệu địa phương sẵn có/ Design mixture formula for bone and glaze based on the local raw materials 2. Tư vấn công nghệ đổ rót, lò nung phù hợp/ Consulting on suitable casting and kiln […]

Quản Đốc Sản Xuất (Ngành Vật Liệu Xây Dựng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phân xưởng sản xuất 2. Điều hành đội ngũ thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công trình 3. Lên kế hoạch sản xuất căn cứ vào lệnh sản xuất từ Phòng Kinh doanh 4. Triển khai, giám sát và […]

Quản Đốc Sản Xuất (Ngành Cửa)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phân xưởng sản xuất 2. Điều hành đội ngũ thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công trình 3. Lên kế hoạch sản xuất căn cứ vào lệnh sản xuất từ Phòng Kinh doanh 4. Triển khai, giám sát và […]

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Điều phối kế hoạch sản xuất của ngành SƠN, NGÓI, BỘT, VẬT LIỆU ỐP LÁT đáp ứng nhu cầu kinh doanh 2. Theo dõi hàng tồn kho các ngành này phù hợp với chính sách ban hành 3. Tiếp nhân nhu cầu kinh doanh ngành SƠN, NGÓI, BỘT, VL ỐP […]

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Cửa, Mặt Dựng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý kỹ thuật, thiết kế, lập kế hoạch sản xuất thi công cửa nhựa, cửa nhôm, cửa kính, mặt dựng nhôm kính. 2. Quản lý nhân sự phòng kỹ thuật 3. Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm cửa theo yêu cầu và ý tưởng của khách hàng và Ban […]

Chuyên Viên Cơ Điện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. 2. Quản lý bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất. 3. Quản lý máy móc thiết bị, tài sản cố định 4. Các công việc khác do Trưởng Bộ phận phân công YÊU CẦU CÔNG VIỆC – Ưu tiên […]