[Cảng]_Chuyên Viên Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chức năng chính của vai trò này là hỗ trợ lập kế hoạch, điều phối, thực hiện và giám sát các hoạt động tiếp thị, đồng thời giúp tạo dựng nhận thức về thương hiệu cho Cảng và các dịch vụ của Cảng. This role’s primary function is to assist […]

Giám Đốc Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tổ chức điều hành hoạt động của phòng Marketing theo đúng phân quyền (gồm các chức năng: Brand Marketing, Trade Marketing, PR, Digital Marketing, Thiết kế,…); – Hoạch định chiến lược marketing tổng thể để đạt mục tiêu doanh số; – Lên chiến lược, kế hoạch branding thương hiệu công […]

Chuyên Viên Marketing PR

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Viết tin bài PR về thương hiệu, sản phẩm dịch vụ, các chương trình marketing. Phụ trách triển khai, quản lý các kênh/ phương tiện marketing (Facebook, HRM, Email MKT, …). Quản lý các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội, quan hệ cộng đồng. Phối hợp tổ chức […]