Quyết Định V/V Công nhận trúng tuyển Đại học hình thức Vừa làm vừa học

Căn cứ Quyết Định số 4430/QĐ-ĐHTV ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng Đại học thứ hai năm 2021;

Căn cứ vào hồ sơ xét tuyển của Thí sinh năm 2021;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại Trà Vinh ký Quyết định số 252/QĐ-HĐTS ngày 04 tháng 08 năm 2021 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hình thức Vừa làm vừa học gồm các ngành sau đây:

  • Ngành Luật: 

+  Đại học hình thức vừa làm vừa học : 9 Thí sinh (Xem chi tiết)

+  Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học : 51 Thí sinh (Xem chi tiết )

+  Liên thông từ Đại học lên Đại học hình thức vừa làm vừa học : 17 Thí sinh (Xem chi tiết)

  • Ngành Giáo dục Mầm non: 

+  Liên thông từ Trung Cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học : 22 Thí sinh (Xem chi tiết)

+  Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học : 24 Thí sinh (Xem chi tiết)

  • Ngành Giáo dục Tiểu học: 

+  Liên thông từ Trung Cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học : 03 Thí sinh (Xem chi tiết)

+  Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học : 25 Thí sinh (Xem chi tiết)

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *