THÔNG BÁO V/v làm thủ tục nhập học và thu học phí đợt 1 lớp Đại học VLVH

Căn cứ Quyết định số 3023/ĐHTV ngày 07/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH, liên thông văn bằng đại học thứ hai năm 2021 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học

Viện Phát triển nguồn lực thuộc Trường Đại học Trà Vinh thông báo các thí sinh trúng tuyển đến nhận giấy báo nộp hồ nhập học, cụ thể như sau

– Ngành Luật:

  • Lớp Đại học Luật khóa 2021 (Mã lớp DB21L370 Xem chi tiết)
  • Lớp Đại học Luật khóa 2021 (Mã lớp DE21L370 Xem chi tiết)
  • Lớp Đại học Luật khóa 2021 (Mã lớp VB21L370 Xem chi tiết)

– Ngành Giáo dục Mầm non:

  • Lớp Đại học Giáo dục Mầm non khóa 2021 (Mã lớp DE21MN370 Xem chi tiết)
  • Lớp Đại học Giáo dục Mầm non khóa 2021 (Mã lớp DF21MN370 Xem chi tiết)

– Ngành Giáo dục Tiểu học:

  • Lớp Đại học Giáo dục Tiểu học khóa 2021 (Mã lớp DE21TH370 Xem chi tiết)
  • Lớp Đại học Giáo dục Tiểu học khóa 2021 (Mã lớp DF21TH370 Xem chi tiết)

+ Thời gian làm thủ tục nhập học: từ ngày thông báo đến ngày 11/9/2021

+ Địa đim: Trường Trung cấp Việt Nhật (S7, khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An).

+ Ngày nhập học: dkiến ngày 11/9/2021.

+ Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển không đến m thủ tục nhập học đúng thời gian quy định trên sẽ bxóa tên khi danh sách lớp

Đề nghị các anh/chị học viên, các đơn vị liên quan thực hiện đúng thông báo này, mọi thắc mắc về sau skhông được giải quyết

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *