Trường Trung cấp Việt – Nhật đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng

– Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 4/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, qua 3 năm tổ chức hưởng ứng trên phạm vi cả nước, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đã được các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương, đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.
Trường Trung cấp Việt – Nhật luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ tại Trường và người học nhằm đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
🌼🌼🌼 Trường Trung cấp Việt – Nhật chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04-10 🌼🌼🌼
Có thể là hình ảnh về 11 người và văn bản cho biết 'TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT NHẬT Chào mừng NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 04/10 04 Dongtan -54 0932 448 348 Website truongvietnhat.edu.vn Điachi: khu phố trần BênLức huyện Bên Lức. tinh Long An'
Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *