Trường Trung cấp Việt – Nhật “xây dựng năng lực tự chủ trong kỷ nguyên số”

– Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; đồng thời tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người.

– Là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh Long An, Trường Trung cấp Việt – Nhật triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, thu hút người dân trên địa bàn đến học tập để có nghề nghiệp ổn định, góp phần giảm nghèo một cách vững chắc, góp phần phát triển địa phương. Đồng thời, đa dạng hóa các loại hình giáo dục và đào tạo từ các chương trình giáo dục và đào tạo từ ngắn hạn đến dài hạn và các hình thức linh hoạt trong giảng dạy, học tập để giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận, học ở mọi lúc, mọi nơi, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, “thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời”.

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản cho biết 'TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT NHẬT Tuần lẽ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023 (02/10/2023 08/10/2023) Chủ đề: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số»‘" የርሀጥ 0932 448 348'

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *