220 CB.CNV Nhà máy Cọc và Bê Tông 620 tham gia huấn luyện “An toàn lao động” tại Trường Trung cấp Việt – Nhật

Thứ hai ngày 02/11/2020, Phòng Nhân sự DTG phối hợp cùng với Trường Trung cấp Việt – Nhật tổ chức khóa huấn luyện “An toàn lao động” cho 220 CB. لعبة بلاك جاك مجانية CNV đang công tác và làm việc tại Nhà Máy Cọc và Bê Tông 620. قانون البوكر موقع حقيقي لربح المال

Thứ hai ngày 02/11/2020, Phòng Nhân sự DTG phối hợp cùng với Trường Trung cấp Việt – Nhật tổ chức khóa huấn luyện “An toàn lao động” cho 220 CB.CNV đang công tác và làm việc tại Nhà Máy Cọc và Bê Tông 620.

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *