Trưởng Phòng An Ninh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu cho ban lãnh đạo trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong khuôn viên Cảng. 2. Thiết lập và thực hiện các dự án An ninh để đảm bảo an ninh và trật tự Cảng. 3. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch an ninh […]

Giám Sát An Toàn Lao Động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển và cung cấp các chức năng An toàn sức khoẻ và môi trường của cảng, triển khai các chính sách, quy trình và hệ thống để cung cấp cho hoạt động kinh doanh HSE Duy trì cập nhật thông tin và kiến thức về những phát triển mới trong […]

Head Of Port HSSE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC A bachelor’s degree or higher in Safety, Engineering, or related technical field with relevant professional diplomas/certifications. Minimum Fifteen (15) years of industrial health, security, safety and environmental experience at Senior Management level, of which at least 5 years in a similar position with demonstrated growth and added value. Must possess advanced […]

Giám Đốc Chất Lượng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xác định các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ (SLA) trong sản xuất. 2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn Đồng Tâm Group 3. Quản lý chất lượng 4. Quản lý sức khỏe, an toàn lao động và môi trường (HSE) 5. Quản lý […]