[Cảng]_Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giao tiếp tương tác, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng. Soạn thảo biên bản, tờ trình, thông báo, văn bản… theo yêu cầu cấp trên. Cập nhật kế hoạch, phương án làm hàng cho các bộ phận liên quan. Theo dõi, giải quyết khiếu nại và nhắc khách hàng thanh toán. […]

Trưởng Phòng An Ninh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu cho ban lãnh đạo trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong khuôn viên Cảng. 2. Thiết lập và thực hiện các dự án An ninh để đảm bảo an ninh và trật tự Cảng. 3. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch an ninh […]

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận hồ sơ đóng/ mở/ cập nhật đại lý/ dự án, kiểm tra tính chính xác của thông tin khách hàng và kiểm tra trùng lặp dữ liệu trên hệ thống. Cấp phiếu bảo hành sản phẩm. Đánh giá xếp hạng thẻ khách hàng. Thực hiện các chính sách chăm […]